Projektbeskrivelse for det nye Moselund Spejdercenter

Kun 20 minutter fra Århus Hovedbanegård ligger Moselund Spejdercenter – et grønt åndehul i udkanten af Hinnerup. Der har det ligget siden 1960’erne, hvor driftige lokale spejdere byggede Store Moselund og senere købte Lille Moselund til. Men der er sket meget siden da. Hinnerup er vokset og afstanden til Århus er blevet kortere i kraft af bedre infrastruktur. Og snart bliver den endnu kortere, når Letbanen kommer til Hinnerup.

Moselund Spejdercenter har derfor en helt unik placering: Langt ude i skoven og alligevel tæt på Århus. Der er flot natur, plads til leg og højt til loftet – med andre ord et rigtigt spejdercenter.

Tidens tand har dog sat sit præg på centret. Bygningerne er dårligt isoleret, toiletterne er gamle og slidte og faciliteterne til madlavning og madopbevaring er ikke længere tidssvarende. Tilstanden er nu så kritisk, at centret begynder at blive valgt fra af spejdergrupper til weekendture og sommerlejre. Derfor ønsker vi, at der skal ske noget nu, så centret udvikles og bevarer det gode ry og rygte, som det har, for høj kvalitet i aktiviteterne og fantastiske omgivelser.

Drømmemøder og visionsture

Derfor har vi sat gang i en proces med at gentænke Moselund Spejdercenter. Sammen med spejdergrupper i Århus og omegn har vi fundet frem til de værdier og visioner, som skal ligge til grund for det nye Moselund Spejdercenter. Det har været en lang og spændende proces, hvor spejdere og ledere har deltaget aktivt. Resultatet er dels en nytænkning af Moselund Spejdercenter og en stor opbakning til det fra spejdergrupperne i hele Midtjylland.

Primitiv med vilje

Spejderne og lederne fandt frem til disse tre værdier, der skal være bærende for det nye Moselund Spejdercenter:

  • Primitiv med vilje
  • Stedet med fokus på udendørs spejderaktiviteter og naturformidling
  • Plads til vilde projekter, der bliver formet af brugerne

Vi ønsker, at faciliteterne på centret skal støtte op og muliggøre aktiviteter, der understøtter værdierne. Hvordan disse faciliteter præcis skal udformes, er stadig uvist. Vi har drømme om sheltere i niveauer, aktivitetshytter spredt ud over centret, primitivt ude-storkøkken og hængekøje-hotel – naturoplevelser og aktiviteter, der bliver løftet til det næste niveau i forhold til, hvad spejderne kan opleve i den lokale spejdergruppe.

Bæredygtigt byggeri

Ligesom resten af centret, skal de nye bygninger udfordre og vise det næste niveau. De skal derfor bygges bæredygtigt og gerne med et positivt CO2 regnskab. Vi vil derfor bruge de nyeste metoder og teknologier så økonomi, bæredygtighed og kvalitet går hånd i hånd. Derfor vil vi bygge i træ, minimere brug af beton og bruge ventilationsvinduer til opvarmning og ventilation. Det, vi bygger, skal række ud i fremtiden og vise, hvordan vi som spejdere er med til at vise vejen mod et bæredygtig byggeri.

Men bæredygtigt byggeri er kun begyndelsen! Målet er, at hele centret skal være bæredygtigt. Vi har tidligere afholdt en stor sommerlejr, hvor 98% af maden var økologisk – inkl. slikket, som spejderne kunne købe i Tutten. Det var en stor succes! Det vil vi bygge videre på ved aktivt at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Vi vil fokusere på økologi, undgå engangsemballage, lave kødfri opskrifter og meget meget mere, der er med til at vise spejderne og de besøgende på centret, at sammen kan vi rykke verden med vilje.

Et center for alle

Vi ønsker, at centret skal være et lokalt kraftcenter: Et sted med muligheder, oplevelser og inspiration. Centret skaber rammerne for store oplevelser i naturen og sammen fylder vi rammerne ud.
Derfor skal centret også være åbent for offentligheden. Værdigrundlaget “Primitiv med vilje” vil vi udbrede, så familier fra Hinnerup og omegn kan få overraskende og inspirerende naturoplevelser, det lokale sport- og foreningsliv kan bruge centret som udgangspunkt for deres aktiviteter og skole og institutioner kan tage på tur i den flotte natur og mærke, at her er der højt til loftet.

Den videre proces

Vi vil meget gerne invitere flere med i den videre proces for det nye Moselund Spejdercenter. Vi ved, hvad vi gerne vil opnå med centret – men vi har brug for hjælp til, hvordan vi kommer derhen.

Vores tidsplan er, at vi gerne vil tage det første spadestik i 2023. Det er ambitiøst, men tager man de nuværende faciliteters tilstand i betragtning er det nødvendigt, hvis centret skal bevare sin store opbakning. I 2022 er der en stor national spejderlejr for alle spejdere i Danmark. I det år ved vi af erfaring fra de to tidligere nationale spejderlejre, at aktiviteten på centret vil være meget lav i det år. Året efter er aktiviteten tilbage til normal. Derudover forventer vi at kunne lave reklame for det nye center på den nationale lejr, hvilket vil tiltrække endnu flere besøgende til centret.

Vores budget for den første fase er 1-1,25 millioner. Det inkluderer et hængekøjehotel, en ny toiletbygning og nye sheltere samt forbedring og udbygning af infrastrukturen på centret. Derefter drømmer vi om aktivitetsbålhytte, patruljehuse, flere sheltere og meget meget mere. Men det er vigtigt for os, at projektet løbende kan tilpasses nye krav, nye erfaringer og nye ønsker.

Vi har brug for hjælp til at sikre økonomien bag den første fase. Vi har brug for at vise både de frivillige på centret, spejdergrupperne bag centret og lokalsamfundet, at Moselund Spejdercenter er Danmarks førende bæredygtige spejdercenter.

Faktaboks

Centret er ejet af Marselis Distrikt og Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne.
Centret drives af frivillige kræfter, kaldet Mosmænd. Medlemmer til bestyrelsen vælges blandt de frivillige. Derudover sidder der repræsentant fra de to distrikter.
Centret bliver i dag lejet ud til spejdere til weekendture, sommerlejre og kurser. Derudover udlejes centret også til folkeskoler, naturværksteder, dagplejere, børnehaver med flere.

Aktivitet på centret

Der er en høj aktivitet på centret. De arrangementer, som centret selv arrangerer, er velbesøgt og karakteriseret af høj kvalitet i aktiviteterne. Her følger et par eksempler på arrangementer de sidste par år:

Centerlejr: sommerlejr for spejdergrupper, hvor centret tilbyder aktiviteter og håndterer alt det praktiske vedrørende forplejning. Der var 240 deltagere i 2018,

Distriktssommerlejr for Marselis Distrikt: Over 300 deltagere. Centret hjalp med praktiske opgaver. Forplejningen var 98% økologisk.

Distriktssommerlejr for Gudenå Distrikt: Over 500 deltagere. Centret stod for udvalgte aktiviteter.
DM i Spejder: Over 150 deltagere.

Ungdomskurser under KFUM-Spejderne: Der afholdes forskellige kurser på centret. Senest er der afholdt Roland 1. Kurset blev udvidet med flere pladser grundet stor tilslutning.

De eksisterende bygninger

Vi mener ikke, at de eksisterende bygninger kan renoveres eller ombygges til at imødekomme de krav, som brugerne af centret stiller. Derfor mener vi, at den rigtige løsning er at rive begge bygninger ned og bygge nye bygninger, der er bedre placeret i forhold til de aktiviteter, som centret skal understøtte, og som kan leve op til de krav, der stilles til et moderne center.
Moselund Spejdercenter består i dag af Store Moselund (spejderhytte, toiletbygning og aktivitetshytte) og Lille Moselund (spejderhytte). Tilsammen er bygningerne ca 430 m2. 

Hvordan skal de nye bygningerne bygges?

Overordnet skal bygningerne bygges, så forbrug og driftsomkostninger er så lave som muligt samt byggematerialerne så miljøvenlige og CO2 neutrale som muligt.

Vi vil med byggeriet vise vejen for bæredygtigt byggeri. Vi vil rykke grænserne for, hvordan man bygger i dag, så det bliver nemmere for andre at bygge på en moderne og bæredygtig måde. Derfor er der stort fokus på genbrugsmaterialer og på materialer, der er CO2 neutrale eller nemt kan genbruges.

Derfor er en vigtig del af projektet også at informere om byggeriet, materialerne og byggemetoden.

Byggestil: Bygningerne skal have få funktioner og samles i mindre selvstændige enheder fremfor én stor central enhed. Enhederne bindes sammen af en stor sammenhængende træterrasse i 2-3 niveauer. Enhederne placeres tæt, men med en afstand, der gør, at man betragter dem som selvstændige enheder. Enhedernes funktion skal komme til udtryk i det arkitektoniske udtryk. Derudover ønsker vi også, at bygningerne falder i med omgivelserne. Særligt gælder det bygningerne tæt på lejrpladserne, da vi ønsker, at man her får fornemmelsen af at være ude i skoven.

Materialer: Bygningerne opføres i træ med træfiberisolering i en diffusionsåben konstruktion. Fundamentet er jordskruer, så der ikke skal bruges beton. Bygningerne beklædes med træ, der er behandlet til at modstå vind og vejr (varmebehandlet, brændt, kiselbehandlet osv). Taget opbygges med en blanding af grønne tage og stål.
Der benyttes genbrugsmaterialer i det størst mulige omfang: 2-lags vinduer sættes sammen til 4-lags, genbrug af gamle ståltag osv.

Forbrug: Opvarmning sker ved sydvendte vinduespartier, ventilationsvinduer og luft-vand varmepumper. Solceller skal dække strøm til opvarmning og forbrug. Vandforbruges reduceres ca 40% ved hjælp af lokalt rensningsanlæg (Hydroloop), hvor vand fra fra køkken og bad genbruges til toiletskyl, vaskemaskine, brandposter, rengøring af stort material osv. Regnvand opsamles i mindre omfang.

Hvad vil vi gerne bygge?

Vi ved endnu ikke præcis, hvad vi ender med at bygge. Det skyldes, at vi ønsker, at hele byggeriet opdeles i faser, hvor det er muligt at opsamle erfaringer og lave tilpasninger mellem faserne. Vores mål er at opnå følgende med byggeriet – ikke at bygge en bestemt bygning eller et bestemt antal m2. Det, vi gerne vil opnå, er:

Faciliteter til nye kurser og aktiviteter: For at kunne holde flere og nye typer kurser for spejdere, er der brug for nye faciliteter til overnatning, arbejdsrum og fælles samlinger. Med centrets placering tæt på Århus, er centreret et oplagt sted for mange spejdere at tage på kurser.

Flere ud i naturen: Vi vil gerne gøre det nemmere at tage ud i naturen og være ude i naturen. Derfor skal der være mulighed for at søge ly, overnatte under overdækning og lave mad under primitive men effektive forhold. Det skal være muligt at opbevare materialer sikkert og tørt. Der skal være gode og moderne toilet og bad-faciliteter, som er tilgængelige for både børn, voksne, ældre og handicappede.

Overnatning: Vi vil gerne tilbyde mange forskellige typer overnatninger, så man kan opleve naturen på forskellige måder. Det kan være sheltere, hængekøjehotel, små patrujlehytter til 6-8 personer, bålhytter og så videre. Fælles for dem er, at de skaber udgangspunktet for en god og tryg naturoplevelse.

Udfordre og inspirere: Vi vil gerne vise og inspirere til, hvordan man kan bruge naturen på nye udfordrende og inspirerende måder. Det kræver ekstra tid og ressourcer til at udtænke og udvikle nye overnatningsformer, såsom hængekøjehoteller og sheltere i flere niveauer.

Udlejning: En væsentlig del af centrets indtægter vil komme fra udlejning. Disse indtægter går til at dække mange af driftsudgifterne. Skulle disse udgifter dækkes udelukkende ved udlejning til spejdere, ville udlejningsprisen blive urealistisk høj. Derfor er det nødvendigt at tilpasse centrets udbud, så centret er attraktivt som udlejningssted for både spejdergrupper, private og virksomheder.

Hvor vil vi gerne bygge?

Vi vil gerne sprede aktiviteten på centret ud, så man nemmere kan benytte og opdage den skønne natur:

Hængekøjehotel: Midt i skoven er der i dag en mindre lysning omgivet af høje træer. Denne lysning vil passe perfekt til etablering af et hængekøjehotel.

Nye toiletbygninger: Der i dag allerede et område med brændeskure tæt på hængekøjehotellet og på lejrpladserne. Ved at inddrage dele af dette område til toiletbygninger, sikrer vi, at der er toiletter tæt på overnatningsfaciliteter uden at de skæmmer. Da det oftest er de to øverste lejrpladser, der er i brug, vil afstanden til de nye toiletbygninger være passende.

Nye sheltere: Den nuværende shelter ligger på den øverste lejrplads. Placeringen er meget fin, hvor de nye sheltere fint kan placeres samme sted.