Samværsregler

Vi har lavet nogle samværsregler, der sikrer, at alle har en tryg og god oplevelse på vores center.

Samværsregler på Moselund er opdelt i 4 hovedgrupper

  1. Lejre på Moselund med deltagelse af grupper
  2. Lejre på Moselund, hvor Moselund Spejdercenter stå for arrangementet
  3. Mosmands weekender
  4. Arrangementer andre afholder, men hvor Moselund Spejdercenters navn bliver brugt

1. Lejre på Moselund med deltagelse af grupper

Ved første interne ledermøde oplyses samværsregler som gælder på Moselund.

Kønsopdelte bade og toiletter. 

”Service” på toiletterne tilstræbes udført af stabsmedlemmer af ” toilettes” køn.

Lejrpladserne skal have en størrelse så kønsopdelt overnatning er muligt.

Ved fjernelses af flåter eller andet omsorg i intimsfæren, er det barnets egen leder, der gør dette.

Ved alm omsorg og 1. hjælp tilstræbes det, at det er et stabsmedlem af samme køn, indtil barnets egen leder kommer tilstede.

Det tilstræbes aldrig at være alene med 1 barn.

Der tages beslutning på første ledermøde, hvor og hvornår der må tages billeder, og hvor og hvilke, der må bruges.

Der henstilles til, at stabsmedlemmer er anstændigt påklædt efter situationen.

Ved forhold mellem stabsmedlemmer og deltager skal yngste i forholdet være over 18 år.

Vi henstiller til, at der ikke indtages alkohol eller ryges i nærheden af børn.

Alle regler er underlagt sund fornuft og barnets tav.

 

2. Lejre på Moselund hvor Moselund Spejdercenter stå for arrangementet

Der skal være mulighed for kønsopdelt overnatning.

Ved fjernelses af flåter eller anden omsorg i intimsfæren, er det barnet selv eller en voksen af samme køn, der gør dette.

Der skal være stabsmedlemmer af begge køn tilstede.

3. Mosmands weekender

Der skal være mulighed for kønsopdelt overnatning.

I omgang med hinanden, udviser man respekt for hinanden mht. sprog, væremåde og berøring.

Vi følger korpsets alkoholpolitik.

Det er ikke tilladt at indtage euforisere stoffer.

4. Arrangementer andre afholder, men hvor Moselund Spejdercenters navn bliver brugt.

Der henstilles til at bruge og følge vores samværsregler, ellers skal vi godkende deres samværsregler.