Generalforsamling 2024 – Moselund Spejdercenter

Indbydelse:

Så er det tid til generelforsamling på Moselund Spejdercenter, og som medejer af centeret er du inviteret. Så kom og sig din mening om driften af centeret, så vi kan gøre centeret så attraktivt for dig og din gruppe som muligt. Generelforsamlingen finder sted søndag d. 25/02 kl. 10:00, på Moselund Spejdercenter, Aarhusvej 8, 8382 Hinnerup.
Vedtægtsforslag skal sendes til senest lørdag d. 17/02 kl. 10:00. Dagsorden bliver sendt ud senere.

Traditionen tro holder vi arbejdsdag lørdag op til generalforsamlingen, så trænger du til at komme ud og få noget luft, og fællesskab, og vil du hjælpe os til at gøre centeret klar til årets udlejninger, så skal du blot møde op lørdag d. 24 kl. 10.00. Vi står for frokost, aftensmad og morgenmad søndag. Du skal blot tilmelde dig ved at skrive til

Dagsorden:

Start: 25/02 kl. 10:00

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Indkomne forslag:

Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling bedt om at revidere centerets vedtægter. På linket nedenfor kan du downloade de forslag, som bestyrelsen har udarbejdet.

Download forslag til vedtægtsændringer

Hvis du vil se de nuværende vedtægter, kan du hente dem på nedstående link.

Download nuværende vedtægter for centeret

Ønsker du at se det færdige produkt, hvis alle ændringer bliver vedtaget, kan du downloade dem her:

Download reviderede vedtægter (ikke vedtaget)