Status på samarbejde med Favrskov Kommune om et nyt Moselund

Vi har nu været igang med at formulere et samarbejde med Favrskov Kommune i snart et år siden distriktrådsmøderne i marts. Der er sket meget i processen, men vi er ikke helt i mål endnu. Men vi er godt på vej til en god aftale, der sikrer en god økonomi for vores ønske om et nyt Moselund Spejdercenter.

Hvor langt er vi kommet?

I marts på distriktsrådsmøderne i Gudenå og Marselis Distrikt var vores antagelse, at vi ville have i mål med et salg til Favrskov Kommune. Vi vidste på det tidspunkt ikke, hvor meget af centret, vi ville sælge til kommunen, da det afhang af mange forskellige faktorer.

Vi har brugt tiden siden marts til at blive klogere på alle de mange forskellige faktorer og de muligheder/begrænsninger, de ville give os. Den proces har vist sig at være mere tidskrævende end vi regnede med – dog ikke mere, end at vi stadig er fortrøsningsfulde og regner med, at vi har en aftale, før økonomien bag Moselund Spejdercenter er et problem.

Brugsretaftale

Vi har på nuværende tidspunkt udarbejdet et udkast til en brugsretaftale, der sikrer, at vi kan bruge det nye Moselund Spejdercenter til de aktiviteter, der giver mening for os som distrikter: Nemlig at Moselund Spejdercenter bliver et attraktivt spejdercenter for spejdergrupper, kurser og vores distriktsarrangementer.

Forståelsespapir

Derudover ligger der også et udkast klar til en opdatering af det forståelsespapir mellem Moselund Spejdercenter og Favrskov Kommune, som blev udarbejdet i starten af processen. Opdateringen specificerer og understreger, at går sammen ind i den næste fase af projektet, hvor vi skal søge midler til at opføre de bygninger, der er angivet i helhedsplanen. Der venter stadig et stort arbejde med at præcisere, hvordan bygningerne præcis skal udformes. Men vi er enige om, at de faciliteter, der er angivet i helhedsplanen, arbejder vi sammen om at få realiseret vel vidende, at der er funktioner, som er mere relevante for den ene part end den anden. Eksempelvis har vi et større behov for køkkenfaciliteter end kommunen umiddelbart har. Vi skal bruge dem for at kunne afholde større distriktsarrangementer. Forståelsespapiret understreger, at selvom det er tilfældet, så støtter begge parter op om den samlede helhedsplan. Det har stor betydning for os i den videre proces med at søge midler, at kommunen bakker op om helhedsplanen! Og vi sætter stor pris på den åbenhed og velvillighed, som kommunen har udvist, når det kommer til at bakke op om hele planen og ikke kun udvalgte dele.

Salgsaftale

Det sidste dokument, vi arbejder på, er et udkast til en salgsaftale. Denne aftale har udviklet sig meget, siden vi startede processen. På distriktrådsmøderne præsenterede vi forskellige mulige scenarier, hvor vi solgte en mindre eller større del af centret – eller hele centret.

Og det er faktisk det sidste scenarie, som vi arbejder på nu. Det giver nemlig nogle helt unikke muligheder i forhold til den fremtidige drift af centret, som er meget attraktive for os! Men det er også en af årsagerne til, at processen tager længere tid, for vi vil være helt sikre på, at vi får lavet den bedst mulige løsning.

Det, vi har lagt særlig stor vægt på, er, at de fremtidige faste driftomkosninger skal være så lave som muligt!

Lave driftomkosninger er nemlig den bedste måde at sikre, at hverken centret eller distrikternes økonomi bliver begrænsende for, hvad vi kan lave af aktiviteter på centret. For jo lavere driftsomkosninger, der er, jo mindre skal vi udleje centret til andre end spejdergrupper eller spejderrelaterede aktiviteter. Og det frigiver både tid og energi i bestyrelsen og distriktsstabene til at fokusere på at lave spændende, attraktive, udviklende og nyskabende spejderaktiviteter for spejdere i vores to distrikter.

Driftomkostninger er eksempelvis forsikring, græsslåning, vedligehold af bygninger, renovation. Og hvis vi sælger hele området til kommunen, afholder kommunen disse driftomkostninger! Det giver en kæmpe stor økonomisk ro, for det betyder, at det ikke er nødvendigt med udlejning til ikke-spejdere for at sikre centrets økonomi.

Og hvad er ulemperne, tænker du så?

Jo, det er her det bliver for alvor spændende! For med det udkast til en brugsretaftale og forståelsespapir, som vi arbejder på samtidig med salgsaftalen, er der faktisk ikke nogle ulemper!

Aftalen med kommunen betyder, at vi ikke må leje centret ud. Til gengæld koster det ikke noget at leje centret for spejdergrupper!

Så vi kan stadig afholde kurser, distriktsarrangementer og centerdrevne aktiviteter, som MUS-lejr og centerlejr. Grupperne kan stadig leje centret til gruppeweekend.

Der vil være et aktivitets- og materialegebyr, men vi regner med, at det ikke bliver dyrere end hvis man sammenligner med at leje et lignende spejdercenter, hvor man kan søge huslejerefusion.

Konklusion

Så når alt kommer til alt mener vi, at et salg af hele området til kommunen giver os en masse fordele og ingen ulemper:

  • Vi får en meget mere forudsigelig og sikker økonomi
  • Vi kan fokusere på at lave spejderarbejde
  • Vi slipper for at stå for udlejning til ikke-spejdere

Økonomien

Vi har hele tiden været meget opmærksomme på, at centrets økonomi ikke er stærk nok til at vi kan fortsætte meget længere. Som det ser ud nu, er vi meget sikre på, at økonomien er god nok til at vi kan klare os til et salg går igennem.

Selve salget ser ud til at kunne indbringe 1,5-2 millioner!

Sammenholdt med, at vi ikke skal bruge midler på at enten sikre Lille Moselund eller rive bygningerne ned, så betyder det, at vi får et markant bedre udgangspunkt for fondsøgningsprocessen end vi havde turde at håbe på. Vi har nemlig aftalt på distriktrådsmøderne, at overskud fra salget bliver ført ind i projektet for det nye Moselund Spejdercenter.

Samtidig har Favskov Kommune holdt fast i deres tilbud om, at de vil støtte projektet med 1 kr for hver 1 kr vi kommer med.

Det betyder, at vi kommer til at have en startkapital til projektet på 3-4 millioner! Det er et super godt udgangspunkt for fondssøgningen, da det viser fonde og andre interessenter, at vi mener det alvorligt, når vi selv lægger et så stort beløb.

Det videre forløb

Som nævnt arbejder vi hårdt på at få de tre udkast gjort færdige. Vi har aftalt møde med korpset i starten af januar for at sikre, at vi ikke har overset noget og at korpset mener, at aftalen er fornuftig.

Vi håber på, at vi kan underskrive alle tre aftaler i løbet af foråret.

Vil du gerne vide mere om processen, så kontakt os endelig! Vi regner med at holde et online informationsmøde i januar eller februar samt give en større opdatering på distriksmøderne i marts.