Status på projekt med kommunen på Moselund Spejdercenter

Vi har henover sommeren arbejdet på at få lavet en tidsplan, så vi kan holde alle opdateret om, hvad der kommer til at ske på Moselund Spejdercenter.

Planen angiver i store træk, hvordan vi regner med, at processen bliver de næste 5 år. Vil der ske ændringer i planen? Uden tvivl! Men når vi i mål med de store beslutninger og ændringer? Uden tvivl ja!

Planen er udarbejdet af de to distriktsstabe. I samarbejde med bestyrelsen på Moselund Spejdercenter vil planen blive konkretiseret i tak med, at planen skrider frem.

Eksempelvis ved vi på nuværende tidspunkt kun, at byggeriet af den nye børnehave først kan ske, når den nye lokalplan er vedtaget. Det forventes at ske i august 2024. På det tidspunkt skal vi have fundet en løsning på opbevaring af materialer på centret. Hvordan det bedst sker, har bestyrelsen og de frivillige på centret mange gode input til, hvorfor vi i tæt samarbejde vil finde en løsning.

Hvor er vi lige nu?

Favrskov Kommune har sat gang i processen med at ændre lokalplanen på baggrund af den helhedsplan, vi sammen har udarbejdet.

Helhedsplanen og igangsættelsen kan du finde lige her:

https://dagsordener.favrskov.dk/vis?Referat-Plan–og-Landdistriktsudvalget-d.10-08-2023-kl.16.00&id=15cd3c19-d554-43b5-acc9-ed8244573112

Direkte til helhedsplanen er her:

https://dagsordener.favrskov.dk/vis/pdf/bilag/165e1bd1-c6c3-4a4b-a3d6-942b0a697e24/?redirectDirectlyToPdf=true

Planen er, at det skal behandles politisk i slutningen af i år. Derefter skal det i høring og endeligt besluttes, forventeligt i foråret 2024.

Vores tidsplan for Moselund Spejdercenter

Sideløbende med den politiske proces, skal vi også igang. Tidsplanen er inddelt i fire tidsperioder. Det, der står imellem to tidsperioder, er det, som vi skal nå i den periode.

I dag

 • Sælge jorden til kommunen inden udgang af 2023
 • Kommunen går måske igang med at forbedrer tilkørselsforhold til gavn for den eksisterende skovbørnehave og os
 • Start på fondsøgning til byggeri af Store Moselund
 • Sortering af materialer – og evt. flytte dem til Lille Moselund
 • Evt fonde maskinhal til stort materiel såfremt vi kan placere den i forhold til helhedsplan og fondsøgning til Store Moselund
 • Fonde hængekøjehotel og ny shelter ved pladsen nær DDS hytten?

Om 1 år

 • August 2024 forventes lokalplan at være vedtaget
 • Nedrivning af Store Moselund, garage og svellehytte i august 2024
 • Madpakkehus flyttes til placering ved Lille Moselund
 • Byggeri af børnehave-udvidelse igangsættes
 • Byggeri af Store Moselund igangsættes såfremt der er fundet midler til det
 • Ny toiletbygning ved Lille Moselund?

Om 2 år

 • Lille Moselund kan rives ned, når ny materialebygning er klar ved Store Moselund – og evt. maskinhal eller lignende ved Lille Moselund?
 • Opbygning af primitiv lejrplads ved Lille Moselund (bålhytter, sheltere, udekøkken og så videre)

Om 5 år

 • Board walk og andre læringselementer fra helhedsplanen

Har du spørgsmål eller kommentarer?

Så hører vi dem meget gerne! Du er altid velkommen på vores åbne online stabsmøder i Marselis Distrikt. Det er den sidste torsdag i hver måned. Send en mail til – så sender vi et mødelink 🙂

Er der interesse for det, holder vi også gerne infomøder på Moselund Spejdercenter. I så fald så kontakt os på .