Generalforsamling 2023

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling på Moselund spejdercenter.

I år afholder vi generalforsamlingen søndag d. 26/02 kl. 09:30.
Dagsorden bliver:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Indkomne forslag indsendes til bestyrelsen på mail: senest lørdag d. 18/02 kl 23.59.

Sammen med generalforsamlingen vil vi invitere til arbejdsdag om lørdagen d. 25/02 kl. 08.30. Her stiller bestyrelsen med et rundstykke til morgen-briefingen, frokost, aftensmad og morgenmad om søndagen – og selvfølgelig kaffe. Det eneste du skal komme med, er godt humør, varmt og tørt tøj, overnatnings-grej og masser af knofedt! Hvis det lyder interessant, må du meget gerne tilkendegive om du kommer, enten på Facebook begivenheden, eller på mail til så vi har en idé om hvor mange rundstykker vi skal købe.

Så er der ikke meget andet at sige, end at vi glæder os til at se jer.

Indkomne forslag er:
(Tilføjelser markeres med grøn tekst, sletninger markeres med rød, gennemstreget tekst

 1. Ændringsforslag til Kap. 4 §6:
  Vedtægterne siger nu:
  §6
  Ved valg til bestyrelsen sker på det ordinære distriktsmøde i lige år, samt op centrets generalforsamling, der afholdes i februar måned.
  Stk. 2
  De valgte bestyrelsesmedlemmer er indvalgt for en periode på 2 år.
  Stk. 3
  Distriktsrådende vælger hver 1 medlem og en suppleant
  Stk. 4
  Centrets generalforsamling vælger i lige år 1 medlemmer og 1 suppleant, i ulige år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant.
  Stk. 5
  Genvalg kan finde sted

  De foreslåede ændringer er:
  §6
  Valg til bestyrelsen sker på det ordinære distriktsmøder (ejer distrikternes ordinære generalforsamling) i lige år, samt på centrets generalforsamling der afholdes i februar måned hvert år.

  Stk. 3
  Distritksrådemøderne vælger hver 1 medlem og en 1 suppleant.

  Stk. 4
  Centrets generalforsamling vælger i lige år 1 medlemmer og 1 suppleant, i ulige år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant.

  Stk. 6
  Kandidater til bestyrelsen som ikke bliver valgt på centrets generalforsamling er suppleanter i rækkefølge efter antal stemmer.


  Stk. 7
  Suppleanter valgt på centrets generalforsamling er suppleanter indtil næste ordinære generalforsamling.

  Begrundelse:
  Da antallet af valgte suppleanter på den ekstraordinære generalforsamling sidste år fungerede fint, men ikke i overensstemmelse med vedtægterne.


 2. Ændringsforslag til Kap. 4 §4 stk2
  Vedtægterne siger nu:
  §4 stk. 2
  Stemme- og mødeberettigede til generalforsamlingen er distrikternes repræsentanter og Mosmænd, hvorved forstås personer med fast tilbagevendende tilknytning til Moselund Spejdercenter.

  Her er der 2 foreslag til en ændring:
  §4 stk. 2
  Stemme- og mødeberettigede til generalforsamlingen er distrikternes repræsentanter og Mosmænd, hvorved forstås personer med fast tilbagevendende tilknytning til Moselund Spejdercenter.

  Eller
  §4 stk. 2
  Stemme- og mødeberettigede til generalforsamlingen er distrikternes repræsentanter og Mosmænd, hvorved forstås personer med medlemskab ved Moselund Spejdercenter fast tilbagevendende tilknytning til Moselund Spejdercenter.

  Begrundelse:
  Vi skal have opdateret hvem der er Mosmænd, og have en ordentlig måde at holde styr på det.
  Vi har allerede opsat en ordning med korpset, som gør at vi kan lave en liste i Medlemsservice over mosmænd.
  Dette gør også at vi lettere kan holde overblik over hvor mange aktive der er, indhente børneattester, samt holde en mailliste, som er tilgængelig for nye medlemmer.

VH
Moselunds bestyrelse.