Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

NYT TIDSPUNKT – SAMME DAG MEN KL 9-10.30

Gudenå og Marselis Distrikt indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. september kl 9-10.30. Det kan distrikterne gøre i henhold til vedtægterne, hvis omstændighederne kræver det. Og det mener vi, at de gør.

Årsagen er, at et flertal i bestyrelsen har valgt at trække sig på grund af uenighed med distrikterne om samarbejdet med kommunen. Det drejer sig dels om leje af jord til en midlertidig skovbørnehave samt et evt. frasalg af jord til en permanent skovbørnehave. Sidstnævnte vil dog først ske efter godkendelse af helhedsplanen for området, som skal udarbejdes i samarbejde med kommunen i løbet af efteråret. På generalforsamlingen har du mulighed for at høre mere om denne proces og om hvornår der bliver indkaldt til et åbent opstartsmøde.

Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er at afholde valg til bestyrelsen. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig med formand, medlemmer og kasserer, som evt. kan indsuppleres.

Ønsker man at stille op til bestyrelsen, må man meget gerne kontakte os via kontaktformularen nederst på siden. Så bliver distriktscheferne Ole, Gudenå Distrikt, og Johannes, Marselis Distrikt, informeret direkte.

Alle med tilknytning til centret kan stille op som repræsentant for Mosfolket, de frivillige på centret. Betingelsen for at være medlem af Mosfolket er, at man har en tilknytning til centret, hvilket i nuværende situation fint kan være, at man har været frivillig på centret før eller gerne vil være det.

Kontakt os endelig for flere oplysninger.

Tilmelding til generalforsamling

Af hensyn til planlægning skal du tilmelde dig. Det er gratis at deltage. Vi byder på morgenbrød og kaffe.

Tilmelding sker ved at sende en mail til eller ved at sende en mail via kontaktformularen nederst på siden.

SU: Søndag den 28. august

Dagsorden

 1. Velkommen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Status for Moselund Spejdercenter
 4. Samarbejdet med kommunen
  1. Udlejning af jord
  2. Byggeprojekt
  3. Helhedsplan
 5. Økonomi og foreløbigt regnskab
 6. Plan for udlejning og indtægter til centret
 7. Valg af bestyrelse
 8. Eventuelt