Referat fra spadestikmøde

Torsdag den 11. januar havde vi et spadestikmøde om projektet på Moselund Spejdercenter.

Deltagere: Line Marie (Lystrup Gruppe), Louise (Stavtrup), Christian (Marselis Distrikt), Morten (Stavtrup/Marselis Distrikts repræsentant i Moselund bestyrelse), Børge (Gudenå Distrikt), Ole (Hadsten), Jesper (Fårvang) og Claus (Todbjerg).

Sted: Søften Sognegård

Dagsorden

Dagsordenen var som følger:

  1. Hvilke spejderværdier skal ligge til grund for Moselund Spejdercenter?
  2. Hvordan kan vi tænke drift, aktiviteter og faciliteter sammen på Moselund Spejdercenter?

 

Spejderværdier

Vi havde en god snak om, hvilke spejderværdier der skal ligge til grund for arbejdet på Moselund Spejdercenter. Vi fandt frem til disse tre værdier som de grundlæggende spejderværdier:

  1. Primitiv med vilje
  2. Stedet med fokus på udendørs spejderaktiviteter og naturformidling
  3. Plads til vilde projekter, der bliver formet af brugerne

Vi vil meget gerne have en diskusion om disse tre værdier for at sikre, at de bliver forstået, som vi har tænkt dem, og for at de bliver så skarpe og præcise som muligt. Giv derfor gerne din mening til kende i vores facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/370403523429875/

Du må meget gerne komme med dit bud på, hvordan du forstå værdien og hvad du mener om den.

Værdierne afledte også en snak om, hvad målet er for Moselund Spejdercenter. Et bud er, at Moselund Spejdercenter skal være spejdernes foretrukne spejdercenter.

En af måderne til at opnå målet er at fokusere på bemandede aktiviteter. Det sikrer en kvalitet i tilbudene på centret, som er vigtig for centrets værdigrundlag.

Bag disse tre værdier lå en masse andre spejderværdier, som vi valgte fra i vores diskussion:
Samarbejde, udeliv, for børn og unge spejdere, være i naturen, kreativt udeliv/nørderi, formidling, samvær, et fristed i naturen, learning by doing, fællesskaber på tværs, liv på centret 360 dage om året, stedet med den ekstraordinære natur, frivilligt drevet, mulighed for udfordrende aktiviteter, naturlighed/naturlige omgivelser/det naturlige valg, udvikling, fleksibilitet i brugen af centret.

 

Drift, aktiviteter og faciliteter

Derefter havde vi fokus på, hvordan drift, aktiviteter og faciliteter kan tænkes sammen. Vi havde tre korte diskussioner i mindre grupper med efterfølgende korte opsamlinger.

I den første runde blev der snakket om temabaserede centerlejre som en måde at adskille sig på i forhold til andre centre. Eks. en efterårsferie med storpionering. Derudover blev der snakket om, hvordan en “hangar”, der skulle erstatte Store Moselund, kunne udformes.

I anden runde var fokus på drift og økonomi. Der blev drøftet et “sommerhus”, der skulle erstatte Lille Moselund: Et kursuscenter med plads til ca 36 overnattende spejdere/gæster fordelt på 4-6 mands værelser. Det vil kunne bruges til spejderkurser og udlejes til fætter/kusinefester. Det blev bevidst fravalgt at udforme “sommerhuset”, så det kunne bruges til teambuilding eller andre professionelle ting, da det vil kræve en-mandsværelser.

Tredje runde blev en fælles snak om placering af “hangar” og “sommerhus” samt en opdeling af centret, så “sommerhuset” kan udlejes for sig selv.

 

Næste skridt

Der var et stort ønske om, at det næste møde om projektet er på Moselund Spejdercenter, så man kan gå en tur på området.

Næste møde er: torsdag den 22. marts kl 17.00-20.00

Vi starter med at gå en tur på området og nyder derefter en sandwich i det fri. Derefter vil vi snakke videre om projektet og hvordan bygningerne kan udformes og hvordan aktiviteterne kan understøttes.

Der kommer en dagsorden for mødet i starten af marts.