Moselund Spejdercenter

Danmarks næste bedste center
  • Dansk
  • English
  • Deutsch

Erstatnings krav.

Som ved andre udlejningshytter skal man også på Moselund Spejdercenter erstatte beskadigelser på hytten, område eller inventar.

Hvis der sker skader på hytten eller hyttens materiel skal I dække omkostninger for nyanskaffelse af tilsvarende. Sker der skader på områder eller efterlader I området i en stand hvor vi bliver nødt til at udbedre området for igen at kunne udleje dette, skal I dække vores omkostninger i forbindelse med dette - fx hvis I graver på lejrpladsen uden at dække til igen.

Sker der skader, skal I selv rette henvendelse til udlejer og fortælle om skaden. Vi tjekker dog også selv hytten inden næste lejer kommer, men hjælp os venligst med at melde eventuelle skader.

Husk, at vi skal kunne leje området ud igen. Er I i tvivl om hvordan man kan bruge området, er I meget velkomne til at ringe/skrive til os.